AC’er/generalist til analyse af bygningsoptimering og bygningsdrift

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi søger derfor en helhedsorienteret generalist som drives af at skabe fremdrift i komplekse opgaver og indsatsområder. Du ansættes i team Ejendomsstyring, som har ansvaret for at udvikle kommunens ejendomsportefølje, samt for de større anlægs- og driftsprojekter.

Dine opgaver
Dine opgaver vil afhænge af behov, men kan samles i følgende blokke:

 • Udarbejde analyser for bygningsoptimering, og hvordan vi gør bedre brug af vores bygninger og lejemål med udgangspunkt i kommunens Ejendomsstrategi. Analyserne vil være på tværs af kommunens tilbud som bl.a. er skoler, dagtilbud, kulturelle tilbud, botilbud og administrative lokaler.

 • Være tovholder for den årlige revurdering af kommunens vedligeholdelsesefterslæb og analyse af denne, herunder at sikre, at der afholdes bygningssyn og videreudvikles et koncept for dette. Bygningssyn vil udføres af alle bygnings- og tekniske ansvarlige i Ejendomsstyring og i samarbejde med tekniske service og daglige ledere af institutionerne.

 • Ledelsesinformation og strategioplæg, herunder sikre dagsorden, udarbejde og koordinere sagsfremstillinger og beslutningsoplæg samt efterfølgende opfølgning.

 • Tovholder på forskellige større og mindre udviklingsprojekter og –processer, herunder borger- og interessent-involvering.

 • Være projektleder for foranalyser af renovering og ombygninger af bygninger som følge af ovenstående opgaver.

 • Være tovholder for og have overblik over serviceaftaler og andre nødvendige aftaler til at sikre bygningsdriften, herunder IT understøttelse af dette

 • Være ansvarlig for IT-systemerne der understøtter overblik over vedligeholdelsesefterslæb og vedligeholdelsesopgaver i øvrigt (DBD og DaluxFM)

Derudover kan der afhængig af dine kompetencer og interesse være mulighed for at blive inddraget i byggeprojekter.

Om dig
Vi forestiller os, at du er AC-generalist, men gerne med en baggrund indenfor byggefagene (f.eks. ingeniør eller arkitekt) eller anden erfaring inden for det tekniske område. Det vigtigste er, at du har lyst til at bruge dine færdigheder inden for projekt- og procesledelse, og har interesse for offentlige byggerier som kræver en høj grad af brugerinddragelse. Vi regner desuden med du har mere end 3 års erhvervserfaring.

Vi forventer desuden at:

 • Du er analytisk skarp med en god selvstændig dømmekraft og stærk i processer og procesfacilitering.

 • Du arbejder selvstændigt og forholder dig nysgerrigt og opsøgende, når nye udfordringer præsenterer sig.

 • Du er god til at skrive så det kan forstås.

 • Er vant til at lede og koordinere tværgående projekter i en organisation og er god til at opbygge netværk både internt og eksternt

 • Du tænker kreativt og byder gerne ind med egne ideer og løsninger og går ikke på kompromis med kvaliteten.

 • Er struktureret og formår at have det store overblik

 • Du tager ansvar og udviser engagement i tilgangen til at skabe resultater i god dialog med både interne og eksterne interessenter.

 • Du har god politisk tæft med erfaring med at arbejde i en politisk ledet organisation og forstår de deraf særlige dynamikker.

 • Du værdsætter et godt kollegaskab højt og er en konstruktiv og positiv teamplayer.

 • Har indsigt i og forståelse for politiske beslutningsprocesser

Om os

Du vil indgå i teamet Ejendomsstyring, som består af tolv fuldtidsmedarbejdere og to studentermedhjælpere. Medarbejderne er primært ingeniører og bygningskonstruktører. Teamet er en del af Enheden Stab & Ejendomsstyring i Center for Teknik & Miljø. Centret består af yderligere tre enheder og dækker alle kommunens opgaver på det tekniske område, herunder Ejendomsservice, Plan, Vej & Landskab samt Miljø & Byggesag. Vores arbejdsplads er uformel og med høj grad af samarbejde på tværs af organisationen.

Vi har ansvaret for alle kommunens bygninger og varetager derfor opgaver som: Renovering, nybyg, energirenovering, energimanagement, drift og serviceaftaler. Du vil således komme til at arbejde i en kommune, hvor du vil få indblik i de mange forskellige og spændende opgaver, som vi er med til at løse. Der er stor fleksibilitet i, hvordan du selv planlægger og tager ansvar for dine opgaver, samtidig med at der hurtigt kan ske afklaring med ledelsen, når nødvendigt.

Vi lægger desuden stor vægt på at have en arbejdsplads, hvor der er plads til den rigtige balance imellem job og privatliv. Derfor har vi flextid, så timer udover arbejdstiden på 37 timer om ugen, kan afvikles, og mulighed for hjemmearbejde, herunder fast aftale om at der kan arbejdes hjemme hver fredag.Ansøgning

Er du interesseret så opret en ansøgning på linket. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte enhedschef Katrine Madsen på tlf. 23 60 95 53 eller kam@greve.dk. Ansøgningsfrist er 18. juni 2023.

Vi afholder samtaler den 22. juni 2023.

Ansøgninger modtages kun elektronisk på linket.

Lønnen fastsættes efter forhandling med din faglige organisation, efter principperne i Ny løn, med udgangspunkt i dine kvalifikationer. Stillingen er på fuld tid med betalt frokostpause. Der er i det offentlige god pensionsordning, som er afhængig af din overenskomst på en fast procentsats udover grundløn.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Solrød Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Center for Teknik og Miljø, Rådhusholmen 10, 4, 2670 Greve

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 18-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1169&ProjectId=146604&DepartmentId=18968&MediaId=338&SkipAdvertisement=true

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5845895

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet