Nyheder fra Solrød Strand

12 °

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Solrød Strand og omegn

Job tilbydes:
Ergoterapeutvikar til Genoptræningscenteret
Vi søger en ergoterapeut, der brænder for, i samarbejde med borgerne, at skabe forudsætninger for det bedst mulige liv gennem aktivitet og træning. I Genoptræningscenteret er vi 28 medarbejdere fordelt på 1 Sundhedschef, 1 leder, 1 administrativ medarbejder, 15 fysioterapeuter, 8 ergoterapeuter, 1 diætist og 1 sygeplejerske. Vi er et dynamisk team, der samarbejder om trænings- og rehabiliteringsindsatser til kommunens borgere. Vi arbejder indenfor alle diagnosegrupper under Sundhedslovens og Servicelovens bestemmelser. Der arbejdes i Genoptræningscenteret ud fra et sundhedspædagogisk perspektiv, og vi søger hele tiden nyeste viden og herigennem udvikling. Terapeuterne er selvtilrettelæggende, hvilket betyder, at man selv er ansvarlige for at planlægge arbejdstiden i forhold til de arbejdsopgaver, der skal varetages. Stillingen Stillingen er et vikariat på 32-37 timer fra d. 01.12.21 eller snarest derefter til d. 31.07.22 med mulighed for forlængelse. Stillingen er forankret i Genoptræningscenteret, men en stor del af opgaverne vil bestå af screening og træning i borgernes eget hjem. Formålet med rehabilitering i eget hjem er, at borgerne gennem et tidsafgrænset rehabiliteringsforløb opnår et bedre fysisk, psykisk og/eller socialt funktionsniveau og herved oplever en højere grad af værdighed og selvstændighed. Hverdagsrehabilitering af borgere i eget hjem foregår i samarbejde med en ergoterapeut, en fysioterapeut og personale i hjemmeplejen, som alle er en delt af et rehabiliteringsteam. Rehabiliteringsteamet varetager borgere efter indlæggelse eller fald i funktionsniveau. Når borgeren har opnået bedst mulige funktionsniveau overdrages borger til det faste team i hjemmeplejen, som fortsætter indsatsen. Det er et område, der er under fortsat udvikling, og der sker derfor hele tiden nye tiltag for at forbedre indsatsen til borgerne, og for at skabe fokus på kulturen omkring den rehabiliterende tankegang. Der vil på området være arbejdsopgaver inden for dysfagi, som er et prioriteret område i kommunen. Der er arbejdet med dysfagi over en årrække, men der arbejdes fortsat med at synliggøre området og være opsøgende i forhold til at få henvist relevante borgere til indsatsen. I Genoptræningscenteret vil den primære opgave være inden for træning af borgere med problematikker i og omkring deres hånd og albue. Området varetages sammen med ergo- og fysioterapeuter i Genoptræningscenteret. Ud over de nævnte områder vil der være forskellige andre opgaver i Genoptræningscenteret og det forventes, at man dækker ind for de andre terapeuter og aflaster ved behov. Vi tilbyder En arbejdsplads i udvikling Mulighed for indflydelse og medinddragelse i udviklingsarbejde Gode kolleger med et højt fagligt niveau og et stort engagement Mono- og tværfagligt samarbejde og sparring Synlig ledelse Mulighed for at arbejde med mange forskellige diagnosegrupper Vi søger en ergoterapeut der Brænder for rehabilitering af kommunens borgere Er fagligt velfunderet, både i teori og praksis Har lyst til udvikling, og ser muligheder frem for begrænsninger Er åben og positiv Er god til at arbejde selvstændigt og sammen med andre Ansøgning Ansøgningsfrist d. 02.11.2021 kl. 12:00. Ansættelsessamtaler afvikles løbende.
Genoptræningen
Indrykket 14. oktober på JobNet
Job tilbydes:
Erfaren og strategisk leder søges til veldrevet plejecenter
CareMatch søger for Solrød Kommune. Med din viden og erfaring fra ældreområdet, skal du lede ledere og skabe samhørighed omkring at sikre en værdig ældrepleje. Herunder fokus på den strategiske udvikling sammen med den samlede ledergruppe på seks ledere i ældreområdet. Drift og faglig kvalitet Der er stigende krav til den sundhedsfaglige kvalitet. Derfor arbejder vi med udvikling af tværfaglighed i samarbejde med de øvrige aktører for derigennem at højne det fælles faglige niveau. Det bliver din opgave at sikre, at dette samarbejde fortsat forfines og videreudvikles. En del af arbejdet tager udgangspunkt i datagrundlaget for ældre- og sundhedsområdet. Helhed og synlighed Du bliver drivkraften i videreudviklingen af vores samarbejde med borgerinddragelse, værdighed, tværfaglighed samt nærvær og trivsel. Vi har to gruppeledere på plejecenteret. Sammen skal I have fokus på rammerne for et effektivt arbejdsmiljø med trivsel, så vi yder det bedst mulige bidrag til en værdig ældrepleje over for borgerne. Dit bidrag er bl.a. at strategien omsættes til mål og handleplaner, der udføres samtidigt med at medarbejdernes forståelse for helheden bidrager til udførelsen af indsatserne. Det kræver, at du er synlig og nærværende over for medarbejderne. Din faglige og personlige profil Vi forventer, at du er handlekraftig, arbejder anerkendende og tillidsbaseret samtidigt med at du er nærværende, synlig og struktureret. Sygeplejerske eller anden relevant sundhedsfaglig baggrund på bachelorniveau Gerne lederuddannet Gerne erfaring fra plejecenter Erfaring med og gerne stærk i økonomistyring Erfaring med faglig styring og ressourceudnyttelse Om Plejecenter Christians Have.Plejecenter Christians Have er veldrevet, har fine tilsynsrapporter og er gode til at skabe rum til udvikling. På samme matrikel driver Altiden et privat plejehjemstilbud, som vi har et godt samarbejde med. Yderligere informationer Solrød Kommune samarbejder med CareMatch om denne ansættelse. Vi opfordrer til, at du kontakter Nicoline Rosenlund på 4244 3020 eller nr@carematch.dk for yderligere informationer. Herunder ledelsesgrundlag samt stillings- og funktionsbeskrivelse. Ønsker du at tale med Ældrechef Bente Gaardhøj Johansen træffes hun på bgj@solrod.dk eller 5618 2420. Løn- og ansættelsesvilkår Ansættelse sker på gældende overenskomstvilkår. I Solrød Kommune gør vi en forskel sammen med borgerne. Vi arbejder for at virkeliggøre byrådets vision om, at Solrød skal være det bedste sted at leve og bo. Som arbejdsplads er vi et fællesskab, hvor vi løfter opgaverne på tværs af institutioner og afdelinger, og hvor du som medarbejder er en vigtig medspiller. Vi er i bevægelse og har hele tiden fokus på at lære og blive bedre. Vi tager ansvar for at løse opgaverne med blik for helheden, og du har som medarbejder indflydelse på løsningen af opgaverne og på din arbejdsplads.
Christians Have, kommunal del
Indrykket 18. oktober på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk