Solrød Kommune styrker beredskabet med millioninvestering mod ekstremvejr

Foto: Solrød Kommune.
dato

Solrød Kommune investerer massivt i beredskabet for at imødekomme fremtidige udfordringer forårsaget af ekstremvejr

Solrød Kommune har besluttet en omfattende oprustning af beredskabet med investeringer på over 5 mio. kr. Denne investering vil blive brugt til en række indsatser og anskaffelser, som skal optimere kommunens beredskab mod de stigende udfordringer, der følger af ekstremvejr.

Der er bl.a. planlagt indkøb af pumper ved Skensved Å, som vil styrke kommunens evne til hurtigt at fjerne overskydende vand i tilfælde af oversvømmelser. Desuden vil der blive investeret i målestationer og analyseværktøjer, der kan visualisere risici og hjælpe med at forebygge fremtidige klimarelaterede problemer. For at sikre en effektiv indsats vil der også blive ansat en deltids-beredskabsmedarbejder, og der vil blive oprettet et katalog over særlige beredskabsindsatser.

Ekstremvejr har allerede forårsaget betydelige skader i Solrød Kommune. Kystsikringen er blevet beskadiget, og flere områder har oplevet oversvømmelser. Bekymrede beboere har udtrykt deres frygt for fremtidige hændelser, hvilket har motiveret kommunen til at tage disse proaktive skridt.

Solrød Kommunes samarbejdspartnere Hede Danmark og KLAR Forsyning spiller en central rolle i disse beredskabsindsatser. Deres ekspertise og samarbejde med kommunen sikrer, at de nødvendige handlinger udføres hurtigt og effektivt.

Den samlede finansiering til disse beredskabsindsatser beløber sig til over 5,2 mio. kr. Disse midler kommer fra et mindreforbrug ved Parkbo Vuggestue og Børnehave (Blomsten Vuggestue og Børnehave), samt yderligere finansiering fra berørte grundejere og Køge Kommune.

Morten Scheelsbeck, formand for Kultur- og naturudvalget, roser kommunens medarbejdere og samarbejdspartnere for deres indsats. Han understreger, hvor vigtigt det er at være forberedt på fremtidige ekstremvejrshændelser og fremhæver, at disse initiativer vil forbedre kommunens modstandsdygtighed betydeligt.

https://www.solrod.dk/kommunen/nyheder/pressemeddelelser/2024/jun/klar-til-mere-ekstremvejr-solroed-kommune-opruster-paa-beredskabet

Kilde: Solrød Kommune