Solrød Kommune tager initiativ til bekæmpelse af trafikstøj langs motorvejen

Foto: Solrød Kommune.
dato

Nyt opgaveudvalg arbejder for støjreducerende tiltag langs Køge Bugt Motorvejen

Byrådet i Solrød Kommune har nedsat et nyt opgaveudvalg med syv medlemmer. Formålet med udvalget er at arbejde for finansiering af støjbekæmpelse og at sikre opbakning fra centrale interessenter. Dette initiativ kommer som svar på den vedvarende problematik med trafikstøj fra Køge Bugt Motorvejen, hvilket har været et tilbagevendende emne for kommunen.

Byrådet har udarbejdet et omfattende katalog over mulige tiltag for at reducere støjen, hvoraf tripel støjskærme har vist sig at give den største effekt. Det nye opgaveudvalg vil spille en central rolle i at få opbakning til disse støjreducerende løsninger fra vigtige beslutningstagere. Udvalget vil endvidere arbejde for at sikre, at Solrød Kommune bliver en del af Vejdirektoratets kommende forundersøgelser samt undersøge mulighederne for samarbejde med andre kommuner langs Køge Bugt Motorvejen.

Det nyetablerede opgaveudvalg består i første omgang af syv medlemmer, men der kan senere tilføjes yderligere medlemmer med specialviden om trafikstøj. Det første møde er planlagt til juni 2024, og udvalget forventes at arbejde i cirka halvandet år. Blandt medlemmerne er Carl Andersen, Knud Rasmussen, Niels Hörup, Finn Larsen, Nikolaj Schwartz, Emil Blücher og Brian Mørch. Brian Mørch fungerer som formand, mens Emil Blücher er næstformand.

Beslutningen om at etablere opgaveudvalget blev godkendt af et flertal i byrådet. Aftaleparterne inkluderer Havdruplisten, Det Konservative Folkeparti, VoresSolrød, Liberal Alliance og løsgænger Ina Lindemark, mens Venstre og Socialdemokratiet stemte imod. Detaljerne om afstemningen kan findes på www.solrod.dk under referatet af byrådsmødet.

I budgetaftalen for 2024-2027 er der afsat 100.000 kr. i både 2024 og 2025 til udvalgets arbejde. Desuden har byrådet bevilget yderligere 200.000 kr. til udgifter i forbindelse med ekstern konsulentbistand, hvilket finansieres af restbudgettet for planarbejdet ved Jersie Stationsplads.

https://www.solrod.dk/kommunen/nyheder/pressemeddelelser/2024/jun/nyt-opgaveudvalg-skal-arbejde-for-opbakning-til-stoejreducerende-tiltag

Kilde: Solrød Kommune