Ny tilbygning til Munkekærskolen skal skabe bedre læringsmiljø for flere elever

Foto: Solrød Kommune.
dato

Entreprenøren er valgt til Munkekærskolens nye tilbygning, som vil skabe rammerne for et godt læringsmiljø for flere elever.

Den 8. juli 2024 blev det annonceret, at Store-Hedebyg Entreprise A/S er valgt som entreprenør til at udføre den nye tilbygning på Munkekærskolen. Denne beslutning er en del af en større plan for at udvide skolen, så flere elever kan få en god, udviklende og lærerig skolegang.

Tilbygningen blev godkendt af byrådet i januar 2024, hvor der også blev afsat penge til projektet. Projektet skal bygge videre på de tidligere etaper af udbygningen af Munkekærskolen, som også blev udført af Store-Hedebyg Entreprise A/S.

Den nye tilbygning vil inkludere fem nye, fleksible basislokaler, nye toiletter og mulighed for tre ekstra undervisningslokaler i fremtiden. Lokalerne vil få døre, der forbinder dem med nye udearealer, hvilket skaber en sammenhæng mellem inde og ude.

Tilbygningen skal placeres mellem udskolingen og mellemtrinnet og vil have både et stueplan og en 1. sal, som forbindes af en stor trappe. Trappen vil fungere som fællesrum og have nicher under sig, hvilket giver mulighed for ekstra anvendelse.

Byggeprocessen forventes at starte i december og vare cirka et år. Før byggearbejdet går i gang, vil der blive holdt et orienteringsmøde for naboer og andre interesserede.

Projektets samlede entreprisesum ekskl. moms er på 17.850.000 kr. Der kan komme beslutninger om yderligere lokaler, når byrådet tager dette op igen i august 2024.

https://www.solrod.dk/kommunen/nyheder/pressemeddelelser/2024/jul/nu-er-entreprenoeren-valgt-her-er-munkekaerskolens-nye-tilbygning

Kilde: Solrød Kommune