Solrød Kommune forbereder sig på stor valgdeltagelse den 9. juni 2024

Foto: Solrød Kommune.
dato

Solrød Kommune gør sig klar til valgdagen den 9. juni 2024, hvor borgerne igen får mulighed for at sætte deres kryds.

På valgdagen den 9. juni 2024 vil borgere i Solrød Kommune skulle beslutte, hvilke partier og politiske kandidater de ønsker at støtte. Det forventes at blive en dag med høj aktivitet og engagement blandt vælgerne.

Venstre ser ud til at være det største parti ifølge de foreløbige prognoser. Resultaterne viser, at Venstre har modtaget 1.883 stemmer. Konklusionerne er dog endnu ikke endeligt bekræftet, da en fintælling vil finde sted den 10. juni.

Afstemningen i Solrød Kommune har vist en stemmeprocent på 60,04 %, hvilket resulterer i, at 10.518 borgere har afgivet deres stemme. Dette er en betydelig deltagelse og viser en god grad af borgerengagement i lokalpolitikken.

Stemmefordelingen blandt de øvrige partier er også blevet offentliggjort. Socialdemokratiet følger tæt efter Venstre med 1.558 stemmer. SF er ligeledes velrepræsenteret med 1.347 stemmer, mens Liberal Alliance har modtaget 1.175 stemmer.

Det skal dog bemærkes, at de aktuelle stemmetal betragtes som foreløbige indtil fintællingen er gennemført den 10. juni. Resultaterne fra denne fintælling vil kunne bekræfte eller justere de nuværende tal, som vi ser dem i dag.

For de borgere og interesserede, der ønsker at følge med i det samlede resultat, kan disse findes på www.kmdvalg.dk. Her vil også de foreløbige landsdækkende resultater kunne ses, som kan give en overordnet forståelse af valgets udfald på nationalt plan.

https://www.solrod.dk/kommunen/nyheder/pressemeddelelser/2024/jun/europa-parlamentsvalg-saadan-har-stemmerne-fordelt-sig-i-solroed-kommune

Kilde: Solrød Kommune