Solrød Kommune overvejer salg af biogasanlæg og analyserer mulighederne

Foto: Solrød Kommune.
dato

Solrød Kommune vil undersøge mulighed for salg af kommunalt ejet biogasanlæg

Solrød Kommune har besluttet at undersøge muligheden for at sælge det kommunalt ejede biogasanlæg, Solrød Biogas A/S. Beslutningen om at igangsætte denne undersøgelse er fastsat til den 19. juni 2024. Biogasanlægget blev stiftet i 2014 og har været i drift siden 2015. Selskabet leverer bæredygtig, grøn energi og biogødning, og modtager bl.a. tang og fedtemøg fra Køge Bugt. Solrød Biogas A/S er 100% ejet af Solrød Kommune.

Byrådet i Solrød Kommune vil både undersøge muligheden for et salg af Solrød Biogas A/S og muligheden for at modtage overskudsbetaling fra selskabet. Undersøgelsen skal klarlægge de juridiske rammer for et eventuelt salg, herunder forudsætninger og sikring af fremtidige samarbejder. Økonomiske og markedsmæssige rammer som værdiansættelse, deponering og statstilskud vil også blive analyseret. Desuden vil man se på de organisatoriske rammer, herunder hvordan et salg vil påvirke kommunens Klimaplan 2050 og det fremtidige samarbejde mellem selskabet og kommunen.

Til finansiering af denne omfattende undersøgelse er der afsat 200.000 kr., som kommer fra et mindreforbrug på et vejanlægsprojekt i Trylleskov Strand. Hans Odder er blevet udpeget som midlertidig formand for bestyrelsen, da den nuværende direktør går på pension den 1. august.

Undersøgelsen forventes at belyse flere aspekter, der vil være afgørende for den fremtidige beslutning om salg af Solrød Biogas A/S. Solrød Kommune ser frem til at få klarlagt disse muligheder for at kunne træffe den mest fordelagtige beslutning for kommunens borgere og den grønne omstilling.

https://www.solrod.dk/kommunen/nyheder/pressemeddelelser/2024/jun/solroed-kommune-vil-undersoege-mulighed-for-salg-af-kommunalt-ejet-biogasanlaeg

Kilde: Solrød Kommune