Egon Olsen & Søn A/S fejrer mere end et århundrede af tradition og innovation

Foto: Solrød Kommune.
dato

Fejring af tradition og innovation hos Egon Olsen & Søn A/S

Egon Olsen & Søn A/S har gennem mere end et århundrede bevaret sine kerneværdier og traditioner. Grunden til virksomhedens langvarige succes kan spores tilbage til dens begyndelse den 17. august 1923. På trods af at familien Olsen trådte ud af virksomheden efter et generationsskifte i 2015, har virksomheden formået at bevare sine traditionelle værdier samtidig med, at man har taget skridt mod en mere ansvarlig og bæredygtig fremtid.

Med næsten 75 ansatte lægger Egon Olsen & Søn A/S en stor vægt på at drive virksomheden ansvarligt. De seneste år har virksomheden implementeret initiativer, der fokuserer på socialt ansvar, medarbejdertrivsel og afspejling af moderne samfundsværdier. Dette afspejles i deres forsøg på at teste eldrevne servicebiler og stræben efter at optimere arbejdsgange for at reducere forbruget af fossile brændstoffer.

Virksomheden har også indført innovative løsninger som et pilotprojekt med videobesigtigelser for forsikringsskader, hvilket minimerer behovet for fysisk fremmøde og dermed reducerer unødvendig kørsel. En sådan fornyelse er i tråd med ønsket om at forene moderne innovation med traditionel virksomhedsdrift.

Egon Olsen & Søn A/S har sat sig et ambitiøst mål om at uddanne de bedste svende i branchen. Virksomheden involverer sig aktivt i lokale uddannelsesudvalg, ansætter lærlinge, typisk mellem 16 og 18 ad gangen, og arbejder for at fastansætte dem efter endt uddannelse.

Besøget af borgmester Emil Blücher og Solrød Erhvervsservice blev modtaget med positiv ånd, og borgmesteren udtrykte sin glæde over virksomhedens engagement i uddannelse af lærlinge og dens generelle ambitioner. Den positive feedback fra lokalsamfundet viser, at virksomhedens indsats bliver værdsat og er med til at forme en positiv fremtid for både erhvervslivet og lokalsamfundet i Solrød Kommune.

https://www.solrod.dk/kommunen/nyheder/pressemeddelelser/2024/mar/egon-olsen-soen-as-i-solroed-strand-har-i-over-100-aar-fulgt-en-klar-plan

Kilde: Solrød Kommune