Historisk bro undergår nødvendig renovering samtidig med at bevare trafikflow

Foto: Solrød Kommune.
dato

Broen over Skensved Å: En historisk trafikåre gennemgår renovering

Broen over Skensved Å, en historisk vigtig del af den originale kongevej mellem Tåstrupvej og Køge/Vordingborg fra 1781, står over for en renovering. Trods sin næsten 250-årige alder, fungerer broen stadig som en central trafikåre og er anerkendt som et fredet fortidsminde.

Renoveringsarbejdet, som blev godkendt af byrådet den 19. marts 2024, er et samarbejdsprojekt mellem Solrød og Køge Kommuner. Planerne omfatter, at arbejdet skal foregå fra slutningen af maj til starten af september, men trods de omfattende arbejder vil broen forblive åben for trafik. Museum Sydøstdanmark vil varetage arkæologisk overvågning undervejs i gravearbejdet.

Projektet støttes økonomisk af både Solrød og Køge Kommuner, der hver har frigivet 2,5 millioner kroner. Dette sikrer en grundig og respektfuld håndtering af broens status som et vigtigt historisk monument.

Broen bærer hver dag over 14.000 køretøjer og 1.000 lastbiler, hvilket understreger dens betydning for den lokale trafik. Renoveringen ventes at påvirke trafikken, og bilister opfordres derfor til at tage hjemmefra lidt tidligere for at undgå forsinkelser.

At broen er et fredet fortidsminde har krævet en dispensation fra Slots- og Kulturstyrelsen. Dette skridt afspejler en omfattende planlægning og respekt for broens historiske værdi. Solrød Kommune vil løbende informere om renoveringsforløbet på deres hjemmeside, solrod.dk, hvor interesserede kan finde yderligere oplysninger.

Den forestående renovering af broen over Skensved Å markerer en vigtig milepæl i bevaringen af en historisk skat, samtidig med at den fortsat skal tjene som en væsentlig del af den lokale infrastruktur.

https://www.solrod.dk/kommunen/nyheder/pressemeddelelser/2024/mar/fortidsminde-og-trafikaare-nu-skal-broen-over-skensved-aa-renoveres

Kilde: Solrød Kommune