KLAR Forsyning overtager affaldsindsamlingen i Solrød Kommune i 2024 uden ændringer for borgerne

Foto: Solrød Kommune.
dato

KLAR Forsyning overtager affaldsindsamlingen i Solrød Kommune fra 1. juli 2024

KLAR Forsyning overtager affaldsindsamlingen i Solrød Kommune fra 1. juli 2024. Borgerne vil dog ikke opleve ændringer i affaldsordningen. Affaldet skal sorteres på samme måde som før, og service, tømmedage, sorteringsordning, beholdere og genbrugspladser vil fungere som vanligt.

Fra 1. juli 2024 skal spørgsmål rettes til KLAR Forsyning. Kontaktoplysningerne er tilgængelige på www.klarforsyning.dk og via telefonnummeret 56652222. Regninger fra KLAR Forsyning vil inkludere både håndtering af spildevand og affaldsindsamling. Affaldsgebyret inklusiv moms forbliver det samme.

Et flertal i Folketinget indgik i 2022 en aftale om, at kommunale affaldsydelser skal selskabsgøres. Solrød Byråd besluttede i juni 2023 at selskabsgøre kommunens affaldsydelser i KLAR Forsyning. Selve lovgivningen omkring forliget er endnu ikke på plads.

https://www.solrod.dk/kommunen/nyheder/pressemeddelelser/2024/jun/fremover-skal-du-kontakte-klar-forsyning-med-spoergsmaal-om-affald

Kilde: Solrød Kommune