Socialfaglig indkøbskonsulent til Solrød Kommune

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi søger en dygtig kollega til Center for Borgerservice, Job og Social, der vil være med til at sikre overensstemmelse mellem behov, indsats og pris, når vi indgår kontrakter med eksterne leverandører af tilbud på det specialiserede voksenområde

Har du næse for kontraktforhandling på det specialiserede voksenområde, og har du viden om serviceloven, målgrupper og tilbudstakster, er du måske den helt rette for os.

Du vil som socialfaglig indkøbskonsulent kvalificere arbejdet med kontraktindgåelse, forhandling og opfølgning, herunder bistå organisationen med at sammenholde og forhandle priser, ydelser m.v. Der er både tale om køb af bostøtteindsatser, pladser på opholdssteder, institutioner til voksne, som har såvel midlertidigt som varigt ophold på sociale bo– og aktivitetstilbud, samt aftaler på misbrugsområdet, STU, herberger og krisecentre.

Der sker løbende ændringer i borgernes liv, og det er derfor en vedvarende kommunal opgave, at sikre overensstemmelse mellem den konkrete og individuelle vurdering af borgernes behov, indsatsen og udgiftsniveauet.

Hvad er opgaven?
Som socialfaglig indkøbskonsulent skal du sikre, at både nye og eksisterende kontrakter på det specialiserede socialområde indeholder klare økonomiske- og behandlingsmæssige aftaler. Du kan se de særlige opmærksomhedspunkter i kontrakterne, vi har som køberkommune, og du har fokus på kontrakten som både fagligt og økonomisk styringsredskab. 

Dit arbejde foregår i et tæt samarbejde med sagsbehandlerne for borgerne, hvor du stiller konstruktive spørgsmål og er i stand til at spotte sager med forhandlingspotentiale. Du har fokus på borgerens behov og er med til at tilrette kontraktskabeloner og udvikle systematiske arbejdsgange, som understøtter sagsbehandlernes videre arbejde i sagerne. 

I takt med at du får etableret nye arbejdsgange på området og etableret en god forhandlingspraksis, vil dit arbejdsmæssige fokus være at understøtte, uddanne og undervise vores sagsbehandlere i forhold til kontraktstyring og forhandling. 

Hvem er du?
Vi forventer, at du har erfaring med eller lyst til arbejdet med forhandling med leverandører.
Det vil være en fordel, at du har en socialfaglig uddannelse evt. med en økonomisk eller akademisk overbygning samt et godt kendskab til socialområdet samt til servicelovens og socialtilsynslovens bestemmelser – juridisk viden og praktisk indsigt. Du har flair for systematik i sagsbehandlingen, hvor du sondrer skarpt imellem behov, indsatser og udgiftsniveau.

Du er opsøgende, tager ansvar for at følge opgaverne til dørs og er god til at skabe konstruktive relationer til dine kollegaer og samarbejdspartnere. Du er bevidst om, at din tilgang til leverandøren som samarbejdspartner understøtter indsatsen med positiv effekt for borgeren. Din forhandlingsstil er både etisk, socialfagligt og juridisk velfunderet. Du er en udpræget holdspiller, som forstår, at resultaterne på dette område skabes via samarbejde og vidensdeling. Du er samtidig resultatorienteret og motiveres af et job, hvor der forventes resultater. Du har derfor blik for en løbende udvikling og effektivisering af dine opgaver.

Hvad kan vi tilbyde?

  • Frihed under ansvar og stor medindflydelse på beslutnings- og arbejdsgange
  • Tæt samarbejde med egne interne tilbud og myndighed
  • En mindre kommune med kort vej fra beslutning til handling
  • Et arbejdsmiljø præget af rummelighed, tværfaglighed og humor
  • Engagerede medarbejdere som bidrager aktivt ind i ledelsesopgaven
  • Grundigt planlagt introduktionsforløb med mulighed for individuel tilpasning til dig
  • En fleksibel arbejdsplads og gode kollegaer

Du får mulighed for at præge din egen stilling samt påvirke udviklingen af det specialiserede voksenområde i Solrød Kommune. Du får en høj grad af selvstændighed i planlægningen af arbejdet og et tæt samarbejde med forskellige niveauer i organisationen. Du vil blive en del af sekretariatsfunktionen i Center for Borgerservice, Job og Social og have tæt kontakt til kollegaerne i myndighed og på udførerområdet i vores Handicap og Psykiatri.

Fleksibel fredag
I Solrød Kommune prioriterer vi fleksibilitet for medarbejderne. Vi har flekstid og "fleksibel fredag" i administrationen. "Fleksibel fredag" betyder, at du som medarbejder fra uge til uge selv kan vælge, om du om fredagen vil arbejde hjemme, holde fleks fri eller møde ind på arbejdspladsen.

Herudover er der også mulighed for at tilrettelægge almindeligt hjemarbejde i et omfang der er foreneligt med driften.

Yderligere oplysninger
Vi ser frem til at modtage din ansøgning, CV samt relevante bilag senest onsdag den 20. marts 2024 kl. 12.00. Samtaler forventes at afholdes tirsdag den 26. marts og onsdag den 27. marts 2024.

Vil du vide mere?
Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte leder af Borgerservice Charlotte B. Olsen på telefon 56 18 21 64. 


I Solrød Kommune gør vi en forskel sammen med borgerne. Vi arbejder for at virkeliggøre byrådets vision om, at Solrød skal være det bedste sted at leve og bo. Som arbejdsplads er vi et fællesskab, hvor vi løfter opgaverne på tværs af institutioner og afdelinger, og hvor du som medarbejder er en vigtig medspiller. Vi er i bevægelse og har hele tiden fokus på at lære og blive bedre. Vi tager ansvar for at løse opgaverne med blik for helheden, og du har som medarbejder indflydelse på løsningen af opgaverne og på din arbejdsplads.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=a42e0260)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Solrød Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Solrød Kommune, Solrød Center, 2680 Solrød Strand

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 20-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6002480

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet