Solrød Kommune inviterer til temamøde om borgerinddragelse og byudvikling

Foto: Solrød Kommune.
dato

Solrød Kommune sætter fokus på borgerinddragelse og byudvikling med kommende temamøde

Solrød Kommune har annonceret et temamøde den 29. august 2024, der sætter fokus på borgerinddragelse og byudvikling, som fundamentale aspekter for kommunens fremtid. Solrød Gymnasium vil danne rammen om denne vigtige begivenhed, der løber af stablen fra kl. 19 til 21.

Borgmester Emil Blücher opfordrer borgere i alle aldre til at deltage i mødet for at bidrage til en frugtbar dialog omkring byens udviklingsprosesser. Det understreges, at temaerne for mødet er nøje udvalgt for at inkludere og engagere et bredt udsnit af befolkningen i de afgørende diskussioner omkring byens fremtid.

Et centralt emne for mødet bliver diskussionen omkring efterspørgslen på mindre boliger samt de udfordringer og muligheder, der opstår i forbindelse med boligplacering og timing for borgerinddragelse. Disse dialoger anses som kritiske for at sikre en bæredygtig og hensigtsmæssig byudvikling.

Nynne Bjerre Christensen vil facilitere mødet som ordstyrer og moderator, hvilket lover godt for en konstruktiv og velorganiseret debat. Mødet repræsenterer en test af et nyt mødeformat, støttet af budgetaftalen for 2024-2028, og med succes kan dette format blive en årlig tradition i Solrød Kommune.

Det samlede budget for arrangementet er fastsat til 100.000 kr., hvoraf de 80.000 kr. er allokeret som ekstra midler fra kommunens kassebeholdning. Dette viser en klar vilje fra kommunens side til at investere i borgerinddragelse og transparent diskussion om byens udvikling.

Engagementet fra både politikere og borgere i den kommende diskussion lover godt for et stærkere fællesskab og en mere inkluderende byudviklingsproces i Solrød Kommune.

https://www.solrod.dk/kommunen/nyheder/pressemeddelelser/2024/apr/byraadet-inviterer-til-temamoede-hvad-mener-du-om-byudvikling-og-borgerinddragelse

Kilde: Solrød Kommune