Solrød kommune involverer borgerne i fremtidsplaner for Jersie Stationsplads

Foto: Solrød Kommune.
dato

Omstruktureret borgermøde i Solrød diskuterer fremtiden for Jersie Stationsplads

Den 22. april bliver en milepæl dag for beboerne i Solrød Kommune, hvor mere end 170 borgere samles i Solrød Idrætscenters hal B. Mødet, som vil sætte scenen for mulig byudvikling mellem Jersie Sognehus og Parkvej øst for Jersie Station, markerer et vigtigt skridt i den lokale byplanlægning.

Betydningen af borgerdeltagelse er blevet ytret som en topprioritet, hvor dialogen mellem kommunen og lokalsamfundet er i fokus. Formålet med borgermødet er at indsamle værdifulde tanker og idéer fra naboer, foreninger og andre interesserede borgere, hvilket understreger byrådets ønske om at skabe en byudvikling i tæt samspil med borgerne.

Udvalgsformand for Kultur- og naturudvalget, Morten Scheelsbeck, samt borgmester Emil Blücher, understregede vigtigheden af borgernes input, som skal præsenteres for byrådet før yderligere beslutninger træffes. Beboere har frem til den 8. maj 2024 mulighed for at sende deres bidrag via en dedikeret kontaktmail (cbb@solrod.dk) eller gennem et digitalt høringsmodul.

Initiativet viser en tydelig intention om at sikre, at byens udvikling ikke kun imødekommer de administrative visioner men også lever op til lokalsamfundets forventninger og behov. Denne inkluderende tilgang afspejler Solrød Kommunes dedikation til at fremme en bæredygtig og integreret byudviklingsproces.

https://www.solrod.dk/kommunen/nyheder/pressemeddelelser/2024/apr/borgermoede-om-byudvikling-ved-jersie-stationsplads-fyldte-godt-op-i-hal-b

Kilde: Solrød Kommune