Solrød kommune lancerer et nyt gårdbørnehaveprojekt for at løse kapacitetsudfordringer

Foto: Solrød Kommune.
dato

Gårdbørnehave i Havdrup: Et udbudsprojekt med plads til 60 børn skaber løsning på kapacitetsproblem

Solrød Kommune tager nu det første spadestik mod at løse et presserende kapacitetsproblem i børnepasningen med et nyt projekt: En gårdbørnehave på Skolevej 70 i Gl. Havdrup, normeret til 60 børn. Projektet omfatter bygning af to nye længer på næsten 400 m2 samt en rummelig gårdsplads, som skal erstatte den oprindelige bygning, der var i for dårlig stand til at bevare og nu viger pladsen for nødvendige parkeringspladser.

Byggeriets hensigt er ikke kun at imødekomme den aktuelle efterspørgsel men også at tilbyde fleksibilitet for en potentiel stigning i antallet af børnefamilier i fremtiden. Byrådet viser et bredt flertal bag beslutningen med støtte fra Det Konservative Folkeparti, Vores Solrød, Liberal Alliance, Havdruplisten, Dansk Folkeparti samt løsgænger Ina Lindemark. Imens undlod Socialdemokratiet at stemme, og Venstre stemte imod projektet.

Det omfangsrige projekt forventes at gå i hovedentreprise fra juli til oktober 2024, med et mål om at have den nye daginstitution klar til indvielse i sensommeren 2025. Finansieringen af projektet, som har en ramme på ca. 28,5 millioner kroner, hvoraf de 5,9 millioner kroner er betinget som optioner, indebærer i første omgang ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Dog forudses en merbevilling på op til 14,8 millioner kroner at blive nødvendig for at realisere det ambitiøse byggeprojekt.

Initiativet hilser en innovativ løsning velkommen til at imødekomme behovet for børnepasning i Solrød Kommune. Med dette projekt svarer kommunen positivt på både nutidige og fremtidige behov i børnefamiliepopulationen, og det bliver spændende at følge udviklingen hen imod den endelige indvielse af den nye gårdbørnehave i Havdrup.

https://www.solrod.dk/kommunen/nyheder/pressemeddelelser/2024/mar/gaardboernehave-rykker-naermere-byraadet-sender-nu-projektet-i-udbud

Kilde: Solrød Kommune