Solrød Kommune lancerer ny børne- og ungepolitik med bred inddragelse af interessenter

Foto: Solrød Kommune.
dato

Solrød Kommune har udarbejdet en ny Børne- og Ungepolitik, som er skabt med input fra børn, unge og deres familier.

Politikkens fundament bygger på overbevisningen om, at børn og unge altid gør deres bedste. Den er udviklet på baggrund af input fra en bred kreds af interessenter, herunder børn, unge og deres familier.

Formålet med den nye politik er at sikre trivsel, udvikling, læring og dannelse for alle børn og unge i Solrød Kommune. Den sigter på at skabe et stærkt fællesskab og samarbejde omkring børns trivsel.

Med fokus på et helhedsorienteret børne- og ungesyn erkender kommunen, at børn og unge udvikler sig i forskellige tempi og har forskellige behov. Politikken har til hensigt at følge børn og unge der, hvor de er, med en fælles forståelse.

En vigtig del af politikken er sammenkoblingen mellem det almene og det specialiserede område. Fem temaer danner grundlag for at skabe et inkluderende miljø for alle børn og unge.

De fem temaer er: fællesskaber, læring og dannelse, helhed og sammenhæng, tidlig indsats og forebyggelse, samt sundhed.

Politikken er blevet til gennem omfattende inddragelse af forskellige interessenter. Der er indhentet input fra børn, unge, forældre, medarbejdere, ledere, byrådsmedlemmer, faglige organisationer og fritidsaktører. Der er blevet afholdt temamøder og drøftelser for at forme politikkens indhold.

Implementeringen af politikken vil ske gennem handleplaner og inddragelse af relevante parter.

Politikken blev enstemmigt godkendt af byrådet den 29. maj 2024 og vil blive offentliggjort på Solrød Kommunes hjemmeside under 'Planer og politikker'.

https://www.solrod.dk/kommunen/nyheder/pressemeddelelser/2024/maj/her-er-solroed-kommunes-nye-boerne-og-ungepolitik

Kilde: Solrød Kommune